آزمایش جوش چیست

به طور کلی آزمایش جوش اسکلت فلزی به یک دستورالعمل گفته می شود که مسیر را برای فرد جوشکار در اجرای روند جوشکاری بر مبنای استانداردهای مورد نظر مشخص می کند. آنجایی که یک اسکلت فلزی در حین ساخت ممکن است با انواع نقص ها در اندازه های متفاوت رو به رو شود و این نواقص با توجه به اندازه و ماهیت خود، کارکرد آنی اسکلت را تحت تأثیر خود قرار دهد.در نتیجه آزمایش جوش اسکلت فلزی قبل از اجرای روند جوشکاری بسیار حائز اهمیت است. در واقع این فرایند به منظور آشکار سازی عیوب و نواقص این قطعه در مرحله ساخت و نیز مشاهده آهنگ رشد تمامی متریال های این قطعه در حین عمر کاری انجام می گیرد. اما لازم است این فرایند با وسایل و امکانات مرغوب و قابل اعتمادی صورت پذیرد.

امروزه جوشکاری اسکلت فلزی به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در حیطه ساخت و ساز و صنعت ساختمانی معرفی شده است. اهمیت این موضوع به خاطر ساخت و سازهای مرتفعی که امروزه در تمامی مناطق شهری و حتی روستایی نیز در حال پیشرفت است چندین برابر شده است. به همین خاطر موضوع آزمایش جوش اسکلت فلزی، توجه بسیاری از جوشکاران و مهندسین سازه های ساختمانی را به خود جلب نموده است. تا جایی که سازمان نظام مهندسی نیز در جهت افزایش و بالا بردن درک این مسئله و آگاهی پرسنل خود، دوره های متعددی را برای به روز کردن اطلاعات آنان فراهم آورده است.

اطلاعات کلی درباره آزمایش جوش

به طور کلی در انواع سازه های فلزی به ویژه اسکلت فلزی، اتصال تمامی اجزا و متریال های تشکیل دهنده آن به واسطه جوش یا بولت صورت می گیرد. طبیعتاً استحکام و مقاومت سازه با اجرای درست و اصولی آن در اتصالات مختلف رابطه مستقیمی دارد. به همین منظور با انجام آزمایش جوش اسکلت فلزی، مهندسین ناظر و کارگران جوشکاری را از این جهت که این سازه در روند اجرا همان مقاومتی را دارد که در تئوری آن محاسبه می شود مطمئن می سازد. هدف کلی از انجام این آزمایش ها که به آن آزمایش مخرب جوش اسکلت فلزی نیز گفته می شود پیدا کردن نقص واقع در جوش و فضای متأثر از حرارت می باشد که مطابق با مشخصات جوش طراحی شده است.

در واقع پس از آزمایش مخرب اسکلت جوش که پس از تائید دستورالعمل جوشکاری اسکلت فلزی انجام می شود از سوی مهندسین ناظر گواهی می گردد که جوش اسکلت سالم و با ویژگی های مکانیکی ایده آل و قابل پذیرش در محدوده استاندارد صورت گرفته است.

انواع آزمایش جوش

  • آزمایش اولآزمایش های بصری جوش

    در این نوع آزمایش لازم است جوش با ضخامت و پهنای یکنواخت و بدون هیچ گونه خلل و نقصی انجام شود. این روش که به آن جوش زنجیره ای نیز گفته می شود با هدف پیدا کردن عیوب قابل روئیت واقع در سطح جوش و سطح فلز پایه انجام می شود. جوشکاران خبره و ماهر بلافاصله پس از تمام شدن عملیات جوشکاری، با وارد کردن ضربه چکش، گل جوش را از سطح آن جدا می کند.
  • آزمایش دومآزمایش مایع نافذ جوش

    به طور عمده این نوع آزمایش جوش اسکلت فلزی، در جهت تشخیص دادن ترک های سطحی جوش انجام می گردد. طریقه انجام این روش جوشکاران در ابتدا سطح جوش را از گل جوش و همچنین هر نوع براده ای پاک سازی می کنند. سپس مایع نافذ را روی جوش پاشیده و به مدت نیم ساعت صبر می کنند. پس از آن مایع نافذ را نیز از روی جوش پاک نموده و آشکار ساز را روی سطح آن اسپری می کنند.
  • آزمایش سومآزمایش پرتونگاری و رادیوگرافی جوش

    معمولاً این نوع از فرایند آزمایش جوش اسکلت فلزی، شبیه به عکس برداری رادیولوژی در پزشکی است که به منظور تشخیص شکستگی استخوان ها صورت می گیرد. در این تست در محلی که جوش دارای عیوب است تصویر مشخص شده با سایر قسمت های آن تفاوت دارد.
رزومه شرکت